Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Robotics and Motion

En division inom ABB Sverige.

Divisionen erbjuder produkter, lösningar och service som höjer den industriella produktiviteten och energieffektiviteten.

Divisionens motorer, generatorer, drivsystem, kraftelektronik och robotar driver, styr och åstadkommer rörelse och kontroll i ett stor antal automationsapplikationer. En ledande position inom vindkraftsgeneratorer kompletterar divisionens industriella fokus och drar nytta av gemensam teknik, säljkanaler och driftplattformar.

Ingående enheter:

  • Svensk försäljning Motorer & Drivsystem
  • Motors & Generators, IEC LV Motors
  • Motors & Generators, Synchronous Machines
  • Robotics

Chef: Robert Larsson
Assistent: Carina Alfredsson

 Robert_Larsson_292x195