Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avhjälpande underhåll

Vi utför reparationer i din anläggning med hjälp av våra Service Center i hela landet. Vi reparerar och underhåller din utrustning vid akuta behov eller vid schemalagda driftstopp. 

Vårt avhjälpande underhåll inkluderar analyser, reparationer, test och renovering av produkter till fullt funktionerande enheter.

ABB erbjuder också utbytesenheter för att minimera produktionsstopp vid underhållsarbete. Tillgången på utbytesenheter kan dock variera mellan olika produkter.

Vi arbetar efter tesen att om något kan gå fel, så gör det förmodligen det, och oftast vid sämsta möjliga tidpunkt. T ex på natten eller på en helg. Vi är alltid beredda – du kan lämna oron och stöket till oss.

När du väljer ABB:s tjänster för Avhjälpande underhåll och reparationer får du snabb hjälp när problem uppstår. Vid nödsituationer eller planerade produktionsstopp utför vi reparationer, antingen ute på site hos dig som kund eller på ABB:s Servicecenter nära dig.

Om du vill veta mer om våra tjänster för avhjälpande underhåll, kontakta oss. 

För produkter och system