Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll minskar risken för oplanerade reparationer och driftstopp. Vi utför alltid underhåll som är godkänt av tillverkaren och ser till att kvaliteten återställs och motsvarar den ursprungliga produkten.

Vi erbjuder omfattande underhållsprogram som utgår från dina installerade produkter och system och definierar vilket underhåll och reservdelar som passar i de olika livscykelfaserna.

Vår Livscykelanalys hjälper dig att planera ditt underhåll och utifrån den kan vi rekommendera underhållsåtgärder för att minimera driftstörningar och maximera tillgängligheten.

ABB:s tjänster för förebyggande underhåll säkerställer att du får ett systematiskt och organiserat underhåll på lång sikt.

Om du önskar veta mer om våra tjänster för förebyggande underhåll, kontakta oss.

För produkter och system