Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Installation och idrifttagning

Vi har lång erfarenhet av installations- och idrifttagningsprojekt över hela världen.

Vi har definierat unika processer för installation och idrifttagning för varje produkt som ska installeras och all vår personal har rätt kompetens för jobbet. De är utbildade i planering, koordinering, management, inspektion och i att instruera personer som utför jobbet.

Vi garanterar att våra tjänster för installation och idrifttagning motsvarar dina krav på teknik och effektiva produktionsprocesser.

Med våra tjänster för installation och idrifttagning kommer du att mötas av ABB:s effektiva och högutbildade experter. Vi kan våra produkter och förstår kraven i våra kunders processer.

 

Om du vill veta mer om våra tjänster för installation och idrifttagning, kontakta oss.

För produkter och system