Utbytesmodul för ersättning av åldrade AENB-brytare

Nyutvecklad utbytesmodul eliminerar säkerhetsrisker med åldrade AENB-brytare i strömriktare av modell Tyrak 73 och Tyrak 8.

Tyrak 73 och Tyrak 8 levererades av ASEA under perioden 1973 till 1988 och finns fortfarande installerade i ett stort antal inom Svensk industri. Strömriktarnas tillhörande AENB-brytare har i vissa fall utsatts för stark miljöpåverkan vilket visar sig som korrosion och avflagning av beläggningen på skendetaljerna i brytarna.

Konsekvensen av detta har för några brytare inneburit en kortslutning mellan fasskenorna med en följande ljusbåge. Flagor av beläggningen kan lossa, dels under normal drift, dels då brytaren manövreras och en viss vibration uppstår.

ABB erbjuder en utbytesmodul som eliminerar säkerhetsriskerna och säkerställer driften av strömriktaren.

Utbytesmodulerna består av kassetter som innehåller färdigmonterade komponenter kompletta med dörr och vred. ABB levererar modulerna testade och klara att monteras och tas i bruk. Modulerna är enkla att montera och är lätta att byta om något skulle gå sönder. Det ger högsta personsäkerhet med dom nya moderna komponenterna samt säkerställer hög driftsäkerhet.

Innan en uppgradering är på plast är det viktigt att vidta nedanstående skyddsåtgärder.

Nödvändiga åtgärder innan utbyte:

  • AENB-brytaren bör endast manövreras i spänningslöst tillstånd, d v s matningsspänningen till strömriktaren skall vara bortkopplad. Skylt med lämplig text monteras vid brytaren.
  • All inspektion av, och arbete på brytaren får endast ske i spänningslöst tillstånd
  • Demontage av gnistskydden på brytaren får endast ske i spänningslöst tillstånd
  • Om ställverket saknar ljusbågsvakter bör sådana monteras med detektor vid varje brytare för att snabbt koppla ifrån matningsspänningen.
  • Kontakta ABB Service för en inspektion av brytarna och eventuellt ytterligare åtgärder.

Teknisk support för alla kunder

ABB säkerställer teknisk kompetens för kraftprodukter via telefon, oavsett problem. Under kontorstid finns en teknisk support med specialistkompetens tillgänglig för att svara på dina frågor eller hjälpa dig till rätt kontakt.

Kontakta ABB Kundcenter: 021-32 50 00
Begär ”Kraftsupport”

Läs mer om hur du kontaktar ABB

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterad läsning

Select region / language