Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Planerat och effektivt underhåll

Vi tillhandahåller verktyg och experter som hjälper dig att analysera, optimera och förlänga livslängden på din utrustning.

 

Du behöver planerat och effektivt underhåll när du:

  • Vill förstå i vilken fas i livscykeln din utrustning befinner sig. ABB erbjuder diagnostik och livscykelanalys.
  • Behöver öka tillförlitligheten för din utrustning. ABB tillhandahåller förebyggande och tillståndsbaserat underhåll samt uppgraderingstjänster.
  • Behöver förstå din utrustning och processer. ABB erbjuder utbildningar.
  • Behöver förlänga livslängden på dina produkter och system. ABB erbjuder uppgraderingar av föråldrad utrustning samt innovativa och nya lösningar.