Global site

Registrera dina installationer med myIB

Med appen myIB kan du registrera dina abb-installationer med din telefon för att kunna få en överblick över dem i myABB. Finns det en QR-kod scannar du bara den för en enkel inmatning i systemet. Appen finns för nedladdning till din iPhone eller Androidtelefon.

För att använda appen behöver du ha tillgång till myABB. Läs mer om myABB och hur du får access till den portalen här.


Vad kan jag göra i myIB appen?

  • Registrera dina produkter och få tillgång till mer och uppdaterad information.

  • Ladda ner och läs produktrelaterade dokument .

  • Hitta enkelt relevanta kontaktuppgifter till service- och säljpersonal för dina produkter.

  • Logga in och få mer information och överblick över dina produkter, och möjlighet till bättre support. 

Om du vill veta mer om hur du kan få ett
planerat underhåll med myIB, kontakta oss.


Ladda ner myIB-appen

iOS

Android