Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Nedmontering, avyttring och återvinning

Vi hanterar nedmontering, avyttring och återvinning för din utrustning enligt industristandard och i enlighet med gällande miljö- och säkerhetsregler.

Vi kan också renovera använda enheter och hitta nya användningsområden. Behöver du en expert för återvinning av produktionsutrustning? Vill du köpa en renoverad produkt istället för en ny? Vi kan leverera både och.

När du väljer ABB:s tjänster kan du vara säker på att din utrustning kommer att avvecklas, återvinnas eller återanvändas på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med relevanta lagar och standarder.

Om du vill veta mer om våra tjänster för Nedmontering, avyttring och återvinning, kontakta oss.

För produkter och system