Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ombyggnad, uppgradering och utökning

Vi säkerställer att du har den senaste versionen av utrustning och mjukvara.

Vi har genom åren installerat ett stort antal ABB/ASEA produkter och system i svensk industri. För att säkerställa att dessa är av senaste version, erbjuder vi tjänster för ombyggnad, uppgradering och utbyggnad. Till exempel kan vi hjälpa dig att ersätta en maskin innan den blir gammal och orsakar höga kostnader eller eller stopp i produktionen.

Våra tjänster kan även omfatta utbyte av en enhet med en ny generation av enhet eller teknik som ger bättre resultat.

När du väljer ABB:s tjänster för Ombyggnad, uppgradering och utbyggnad säkerställer vi att dina system och enheter är i bästa skick och att de kan prestera fortsatta goda resultat.

Om du önskar veta mer om våra tjänster för ombyggnad, uppgradering och utbyggnad, kontakta oss. 

För produkter och system