Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Serviceavtal

Ett serviceavtal ger dig ett långsiktigt och fördelaktigt samarbete med ABB med möjlighet att optimera och förutsäga underhållskostnaderna. Avtalet kan bestå av olika delar och anpassas efter dina behov. Vilken typ av underhåll är viktigast för din verksamhet?

Vi hjälper dig med en lösning som ger dig lugn och ro, motsvarar dina behov och är kostnadseffektiv.

Eftersom vi skräddarsyr våra avtal efter din verksamhet får du maximal nytta av dina investeringar och ökar konkurrenskraften. De olika delarna i ABB:s serviceavtal kan enkelt kombineras för att du ska få ett avtal efter dina behov.

En förutbestämd inställelsetid, ett prestationsbaserat avtal eller ett fast pris – vad behöver du?


Serviceavtal modell

Supportavtal
Supportavtalskund blir du när du tecknar ett avtal som innehåller livscykelanalys, avtalsuppföljning, riskbedömning och minst en supporttjänst.

Du får en kontaktperson för Service inom hela ABB som bevakar just dina underhållsbehov och hjälper dig att alltid hitta rätt tjänst vid rätt tillfälle.

Basavtal
Har du behov av återkommande förebyggande underhåll för att minimera risken för haveri? Vill  du försäkra dig om att alltid ha tillgång till hela ABB:s kompetens i form av Beredskap 24/7? Då rekommenderar vi dig att teckna ett basavtal.

Förutom Livscykelanalys, avtalsuppföljning och riskbedömning bestämmer du vilka förebyggande underhållstjänster som ska ingå. Förebyggande underhållstjänster hjälper dig att maximera livslängden på din utrustning och säkerställer högre tillgänglighet i din anläggning.

Plusavtal
Vill du ha ett planerat underhåll i världsklass med tjänster som är i teknikens framkant? Då rekommenderar vi dig att lägga till avancerade tjänster. Förutom tillgång till avancerade tjänster får du extra rabatt på timpris.

Avancerade tjänster är ofta analys- och diagnostiktjänster och ger dig en bra bild av hur din anläggning presterar. Vi ger rekommendationer på hur du kan optimera din maskinpark och ditt underhåll för att öka din konkurrenskraft. 

Med ABB:s Serviceavtal skapar vi tillsammans med dig som kund ett avtal som innefattar de Servicetjänster som du som kund har behov av.
Om du önskar veta mer om ABB:s Serviceavtal, kontakta oss.

Har du frågor om Serviceavtal?

Kontakta oss för mer information på:

021325000-390-56

Serviceavtal för våra produkter