Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Snabb support 24/7

Genom ett serviceavtal med ABB kan våra experter vara tillgängliga dygnet runt för att ge dig snabb support och åtgärder vid rätt tid och på rätt plats. Lokal närvaro.


Du kan behöva snabb respons när du:

  • Har ett stort antal kritiska produkter i din anläggning som kräver snabba åtgärder.
  • Behöver reservdelar, rätt reservdel, vid rätt tid och på rätt plats. Oberoende av bransch kan du lita på ABB när det gäller nya eller begagnade reservdelar.
  • Behöver hjälp med felsökning. ABB hjälper dig att analysera och förstå orsakerna till att fel uppstår. Vi hjälper dig med en underhållsplan för att öka tillförlitligheten i dina system och produkter.
  • Behöver reparera utrustning erbjuder ABB snabb och effektiv hjälp med certifierade tekniker.
  • Vill hålla system och produkter igång. ABB kan ge dig pålitlig beredskap, hög tillgänglighet av reservdelar och verktyg för att bibehålla utrustningens ”uptime”.

Vårt erbjudande för dig som behöver snabb support: