Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

HVDC-länken mellan Gotland och fastlandet

Världens första kommersiella HVDC-system, den gotländska HVDC-länken som byggdes 1954, har med tiden ersatts med ett bipolärt överföringssystem på 260 MW.

HVDC-länken Gotland 1 på 20 MW och 100 kV som togs i drift 1954 var den första kommersiella HVDC-överföringen i världen. Likriktarna var kvicksilverlikriktare. 1970 utrustades stationerna med tyristorlikriktare som anslöts i serie till kvicksilverlikriktarna. Spänningen ökades till 150 kV och överföringskapaciteten till 30 MW.

Det var första gången som tyristorlikriktare användes i en kommersiell HVDC-överföring i världen. Läs mer om Gotland 1 i: The early HVDC development (Den tidiga HVDC-utvecklingen, pdf)

Gotland 2 och 3

1983 lades en ny kabel mellan omriktarstationen nära Västervik på Sveriges östkust och stationen i Ygne på Gotland. Gotland 2:s nominella spänning var 150 kV och överföringskapaciteten 130 MW och omriktarstationerna konstruerades med tyristorlikriktare. Gotland 2 och Gotland 1 drevs var för sig och tillgodosåg tillsammans Gotlands kraftbehov. Öns kraftgenerering med fossila bränslen upphörde och användes endast som reserv.

Ökande behov och oro beträffande säker försörjning ledde till ett beslut 1985 att bygga en ytterligare HVDC-länk, Gotland 3, som vanligen drivs tillsammans med Gotland 2 för att bilda en bipolär länk men även kan fungera oberoende av Gotland 2. Den totala överföringskapaciteten är 260 MW (max 320 MW).

Den ursprungliga kabeln och terminalutrustningen för Gotland 1 togs ur drift och demonterades 1986 när Gotland 3 byggdes. Ägare av länken är Vattenfall.

Viktiga data

Idrifttagningsår: Pol 3: 1987
Pol 2: 1983
Nominell effekt: 260 MW
Antal poler: 2
AC-spänning: 130 kV (Västervik), 70 kV (Ygne)
DC-spänning ±150 kV
Längd likströmskabel under vatten: 2 x 96 km
Längd likströmsluftledning: 7 km
Huvudskäl till att välja HVDC: Överföringsavståndet under vatten
Applikation: Långdistansöverföring