ABB i Sverige

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

Se filmen här bredvid med exempel på innovativa och hållbara lösningar, levererat från våra 25 lokala kontor i Sverige.

Vårt erbjudande

Senaste nyheterna

Aktuellt
Pressmeddelanden
CSS Flexbox Cards
CSS Flexbox Cards

Upptäck ABB

Hållbarhet på ABB

På ABB har vi alltid haft ett hållbart förhållningssätt till våra affärsverksamheter. Hållbarhet är en avgörande del av vårt syfte och i det värde som vi skapar för våra intressenter.

Energieffektivitet

Ska Sverige komma till bukt med de skenande elpriserna måste blicken lyftas och riktas mot åtgärder som snabbt kan minska efterfrågan på el i större skala än enbart hushållens elförbrukning. Det är dags att prata om potentialen till snabb, ekonomiskt försvarbar och verkningsfull energieffektivisering i industrin och kommersiella fastigheter.

ABB Ability™ Center

I vårt ABB Ability™ Center kan vi hjälpa dig att hitta lösningar för hur digitaliseringen kan utveckla affärerna för ditt företag. Vi tar hjälp av våra experter och partners och ser över vilka utmaningar och mål ni har med verksamheten och hur vi genom att digitalisera kan möta dessa, antingen med befintliga lösningar och tjänster eller hur vi tillsammans kan utveckla nya. Vårt Ability Center ligger i Västerås där vi tillsammans tar nästa steg i er digitala transformering.

Select region / language