Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

GTO

Výroba GTO tyristorů byla zahájena v polovině 80. let minulého století. GTO je tyristor, který je možné vypnout připojením proudu opačné polarity než je potřeba k jeho sepnutí.

Tyristory GTO jsou optimalizovány pro nízké propustné ztráty. Typická přepínací frekvence se pro většinu aplikací pohybuje v rozsahu od 200 do 500 Hz. GTO tyristory jsou ve své podstatě relativně pomalé spínače.

Typická doba vypnutí a zapnutí se pohybuje v rozsahu 10 – 30 mikrosekund. Všechny tyristory GTO vyžadují při zapínání a vypínání ochranný obvod (snubber). Zapínací snubber, v podstatě cívka, omezuje rychlost nárůstu proudu. Pro vypínání pak tyristory GTO vyžadují zařízení, které omezuje rychlost nárůstu blokovacího napětí, v podstatě kondenzátor.

Všechny GTO, které společnost ABB vyrábí, jsou dodávány v přítlačném pouzdře. Jsou přitlačeny relativně velkou silou mezi chladiče, které zároveň slouží jako elektrické kontakty.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Naše nabídka

Loading documents

Populární odkazy

Odběr novinek ABB