Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Obnovitelné zdroje

Energetické sítě současnosti musí vykazovat vysokou míru variability a flexibility pro připojení vícenásobných, obnovitelných zdrojů jako jsou sluneční a větrné elektrárny nebo využívání energie vln a slapových sil. Energie těchto zdrojů je přirozeně nestabilní a proměnná. Zároveň s rostoucí složitostí energetické sítě je třeba vyhovět požadavku na její stabilitu a spolehlivost. Právě pro tento účel jsou realizovány na příslušných místech sítě instalace polovodičových měničů.

Výkonové polovodičové součástky jsou klíčovými komponenty používanými pro regulaci připojení obnovitelných zdrojů jako jsou sluneční nebo větrné elektrárny do existující distribuční sítě. K dosažení maximální efektivity obnovitelných zdrojů je nezbytné pro danné podmínky vybrat optimální součástky. Výkonové polovodiče jsou využívány pro dvě hlavní úlohy v řetězci přenosu výkonu. První úlohou je přeměna elektrické energie přímo elektrárně – např. větrné farmě. Druhou úlohou výkonových polovodičů je transformace elektrické energie přímo do distribuční sítě. Jako příklad lze uvést pobřežní větrnou elektrárnu, kdy v rámci výroby elektřiny dochází k její přeměně s využitím polovodičů hned čtyřikrát ještě před připojením do distribuční soustavy.

Další výhody

  • Zvyšování efektivity přenosu energie
  • Vyšší výkonon, kapacita sítě
  • Využívání čistých, bezemisních zdrojů energie
  • Flexibilita ve výrobě energie přímo na potřebných místech

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Naše nabídka v oblasti obnovitelných zdrojů

Reference

Odkazy a dokumenty ke stažení

Související nabídky

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB