Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Údržba

Nabízíme rozsáhlou řadu služeb spojených s údržbou motorů, generátorů a mechanických výrobků pro přenos energie, a to od programů preventivní údržby až po prediktivní řešení s monitorováním stavu, založených na nejnovějších technologiích. 

Zdá se, že k neplánovaným odstávkám vždy dochází v nejhorším možném okamžiku. Náš program preventivní údržby riziko neplánovaného prostoje omezuje. Program využívá přístup krok za krokem s postupy podnikanými v určitých intervalech během celé životnosti zařízení. Přesný časový harmonogram bude založen na provozním profilu a metodách i podmínkách prostředí.

Díky investici, jakou je preventivní údržba, lze zabránit poruchám - není třeba přerušit výrobu, a program tak pomáhá zajišťovat vaši dlouhodobou konkurenceschopnost.

Průmysl a služby
Produkty a systémy