Global site

Szkolenia

Kursy szkoleniowe ABB opracowano w taki sposób, by odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje podczas pracy z danym systemem czy urządzeniem

Szkolenia ABB w obszarach produktów, systemów, procesów oraz technologii adresowane są do pracowników nadzoru, inżynierów, techników, użytkowników, programistów oraz pracowników odpowiedzialnych za konserwację i utrzymanie ruchu. Szkolenia oferowane są klientom i partnerom ABB, a także personelowi wewnętrznemu firmy. 

Potrzeby szkoleniowe różnią się w zależności od profilu firmy, zakładu czy pracowników. Oferujemy szkolenia m.in. z następujących obszarów:

  • Produkty i systemy
  • Uruchomienia i eksploatacja 
  • Szkolenia w zakresie serwisowania i konserwacji 
  • Projektowanie i dobór
  • Kursy na indywidualne zamówienie, dostosowane do potrzeb klienta

Oferta szkoleniowa może być realizowana w postaci:

Kursów w centrum szkoleniowym 
Zajęcia obywają się w profesjonalnie wyposażonych salach należących do Centrum Szkoleniowego ABB.

Kursów w zakładzie klienta
Wybrane szkolenia mogą być przeprowadzone na terenie zakładu klienta. W celu uzyskania szerszej informacji na ten temat należy skontaktować się z Centrum Szkoleniowym ABB.

Szkoleń on-line
ABB posiada bogatą ofertę szkoleń internetowych dla klientów i ich pracowników.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami.

ABB świadczy usługi w zakresie uniwersalnych i profesjonalnych szkoleń przeprowadzanych w siedzibie Centrum Szkoleniowego ABB, w zakładzie klienta lub w formie e-learningowej w zależności od potrzeb.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Piotr Szymański
ABB Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205, Łódź
Tel. kom. +48 785 872 758
Tel. +48 42 29 93 486
e-mail: piotr.szymanski@pl.abb.com

ABB Contact Center: +48 2222 3 7777
Dla produktów i systemów
Dla przemysłu