Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB University Sverige

Du kan se denna sida på:

ABB University har en lång erfarenhet av att utbilda olika yrkesgrupper. Kännetecknande för våra utbildningar är att teorin praktiseras med övningar som handleds av tekniskt kompetenta lärare med en god pedagogisk förmåga.

Vi erbjuder öppna kurser på vårt training center i Västerås såväl som anpassade kurser ute på er site. Navigera via menyraden nedan för vidare information om önskat intresseområde.

Under fliken “Utbildningsområden ABB Sverige” finns länkar till sidor med mer information angående valt utbildningsområde.

Under fliken “Course Locator” finns länkar till alla schemalagda öppna kurser globalt. Denna funktion är användbar om den eftersökta kursen inte ges i Sverige.

Under fliken ”Global Learning Paths” finner du länkar till information om vilka globala kurser som rekommenderas för din produkt och yrkesroll.

Utbildningsområden ABB Sverige
Course offerings

Intressant läsning