Global site

ABB Üniversitesi Türkiye

Müşterilerimize optimum performans ve verimlilik sağlamasında yardımıcı olmak ve müşterilerimizin çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi, yetenek ve kabiliyetlere sahip olmaları için ABB ürün, çözüm ve servislerinin eğitimlerini geniş bir yelpazede sunuyoruz.

ABB Üniversitesi, dünyanın her yerinde global yönetim ekiplerinin desteklediği 120 eğitim merkezi ile tüm ABB iş kollarını kapsar.

Türkiye’de ABB üniversitesi sürücüler, robotic, PLC’ler, ve kontrol teknolojileri alanlarda eğitim portföyü sunar.

Günümüzün profesyonelleri için teknik yeteneklerini geliştirecek eğitim imkanlarına ulaşmak için ilgili alanları ziyaret ediniz.

Türkiye'de verilen eğitimler
Global eğitimler
The Learning Paths illustrate the sequence that the courses should be taken to learn how to perform general, operation, maintenance, or engineering functions on specific ABB products or systems. Click on any block in the course flow diagram to reveal the course description for that course.