Tlačové centrum

Zaujímate sa o mediálnu spoluprácu s ABB Slovensko?
Kontaktujte marketingové a komunikačné oddelenie:
Monika Ištvancová


marketing a komunikácia, eventy

Viliam Hudák


marketing pre obchodnú jednotku Elektrifikácia (NN/VN produkty, elektromobilita)

Select region / language