Technológie ABB, ktoré zmenili svet

Spoločnosť ABB má za sebou dlhú históriu. Nielenže prišla s myšlienkou mnohých technológií vo svete elektriny a automatizácie, ale po desaťročia si často udržala prvenstvo na stupienkoch technologických inovácií.

Technológie hrajú pre ABB kľúčovú rolu. Máme 7 stredísk pre výskum a vývoj (Nemecko, Poľsko, Švajčiarsko, Švédsko, India, Čína a USA), 8 000 vedcov a spolupracujeme so 70 špičkovými univerzitami a výskumnými ústavmi na celom svete, napr. s Carnegie Mellon University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Cambridge University. Práca s nimi vedie k vývoju unikátnych technológií, ktoré robia našich zákazníkov viac konkurencieschopnými, avšak pri minimalizácii dopadu na životné prostredie.

Select region / language