Software Development Improvement Program (SDIP)

Osvedčené riešenia pre naše výrobky a servis

Softvér sa stal základnou súčasťou systémov, ktoré v súčasnosti riadia najdôležitejšie svetové infraštruktúry od elektrární až po výrobné podniky.

Naši zákazníci hľadajú partnerov, ktorí by im pomohli využiť príležitosť a popasovať sa s výzvami novej éry. ABB podporuje takéto partnerstvá aj svojou širokou ponukou napríklad aplikačného softvéru, ktorý bol vyvinutý za použitia najmodernejších metód.

Software Development Improvement Program (SDIP) vyvinula ABB v roku 2009, aby podporila široké spektrum produktov ABB vyvíjaných po celom svete. Táto iniciatíva sa zameriava na tri hlavné aspekty vývoja softvéru: ľudí, procesy a technológie.

Prečo napredovať?

K zdokonaľovaniu softvéru pristupujeme zameraním sa na kvalitu, náklady a potreby trhu ako napríklad ”dosiahnutie vyššej kvality”, “zvýšenie produktivity”, “vývoj udržateľných výrobkov” či “zahrnutie predikatívnych plánov”. Dosiahnutie týchto cieľov je najvyššou prioritou našej spoločnosti, aby sme dokázali dodávať vysoko kvalitné produkty a služby.

Súvisiace odkazy

Select region / language