Výskum a vývoj v servise

Servis je pre ABB jednou z hlavných oblastí

To sa odzrkadľuje aj v súčasnej stratégii spoločnosti. ABB neustále rozširuje svoje servisné portffólio po celom svete a takisto prichádza so stále novými servisnými produktami. V tom nám samozrejme najviac pomáha oblasť R&D.

Súčasné ciele oblasti výskumu a vývoja sú rozličné: návrhy sa zaoberajú nákladmi, možnosťami spracovania či novými funkcionalitami, ktoré si trh vyžaduje. Často sa však opomína aspekt nových návrhov z pohľadu servisu. Ako zabezpečiť pre naše výrobky lepší servis? Ako technikom uľahčiť ich prácu tak, aby bol prístroj prevádzkyschopný čo najskôr? Najlepšie by bolo, keby sme sa dokázali vyhnúť akýmkoľvek poruchám zariadení a na to veľmi dobre slúži preventívna údržba či pravidelné zhodnocovanie podmienok zariadení. Je samozrejme oveľa ťažšie pridávať výrobku alebo systému takéto funkcionality potom, ako je jeho vývoj dokončený, preto sa snažíme na takéto veci myslieť už v procese výskumu a vývoja.

ABB zahŕňa servisné požiadavky v rámci štandardného R&D procesu. Servisné oddelenie prichádza so svojimi myšlienkami do R&D, pričom však dbáme na to, aby sme po vyvinutí nového servisného produktu mali dostatok kapacít a potrebné znalosti pre ponúkanie takéhoto produktu hneď od prvého dňa na trhu.

Neustále sa obzeráme po nových technológiách, ktoré by priniesli úplne nové servisné možnosti. Vezmime do úvahy napríklad technológiu, ktorá umožňuje stavať ABB na stratégii internetu vecí, služieb a ľudí. Nové typy snímačov dokážu zozbierať údaje, ktoré ešte v nedávnej minulosti neboli možné; v súčasnosti je možné tieto dáta zozbierané priamo v našich výrobkoch a systémoch analyzovať, čo nám dáva nový pohľad do ich prevádzky. Infraštruktúra na základe cloudu dáva základ novým modelom v podobe "softvéru ako servisu". V novom svete internetu vecí, služieb a ľudí poskytuje technológia možnosti, ako stanoviť novú úroveň servisnej spolupráce s našimi zákazníkmi zdieľaním systému služieb umožnenom novými technológiami.

Súvisiace odkazy

  • Kontaktujte nás

    Odošlite svoju požiadavku cez webový formulár a my vás budeme kontaktovať

    Kontaktujte nás
Select region / language