Technologické míľniky

Naprieč 19. a 20. storočím

1997

ABB si kladie za cieľ vytvoriť jednotnú Industrial IT architektúru pre celú svoju škálu technológií a výrobkov

1988

ASEA a BBC sa spájajú do jednej firmy, aby vytvorili jednu z najväčších svetových firiem v oblasti výkonových a automatizačných technológií

1984

BBC dodalo generátory pre najväčšiu hydroelektráreň na svete - Itaipu v Brazílii

1974

ASEA predáva svoj prvý plne elektrický robot riadený mikroprocesorom

1963

Prvý prenos dát cez 735 kV VVN spojenie do riadiaceho centra elektrárne

1954

ASEA inštaluje prvé komerčné prenosové vedenie HVDC (20 MW, 100 kV) s ostrovom Gotland na vzdialenosť 96 km

1953

ASEA je prvou spoločnosťou na svete, ktorá priemyselne vyrába diamanty

1944

BBC vyvinula prvý vysokorýchlostný rušeň s pohonom inštalovaným v podvozku lokomotívy

1933

BBC prichádza s novým konceptom pre zostrojenie rotora turbíny

1932

ASEA skonštruovala prvý samochladiaci
transformátor na svete

1913

BBC začína s výrobou ortuťových oblúkových ventilov a už čoskoro sa stáva popredným svetovým výrobcom inverterov a neskôr výkonovej elektroniky

1901

BBC zostrojila prvú parnú turbínu v Európe

1893

ASEA vytvorila prvú trojfázovú prenosovú sústavu vo Švédsku

1893

Brown Boveri dodáva pre prvú veľkú elektráreň založenú na spaľovaní uhlia v Európe, ktorá vyrába striedavý prúd

1891

Páni Brown a Boveri zakladajú firmu BBC a krátko na to stávajú prvou spoločnosťou, ktorá prenáša elektrinu vysokonapäťovou prepojenou sústavou so striedavým prúdom

Select region / language