Investičné portfólio ATV

ABB Technology Ventures (ATV) investoval viac ako 150 miliónov USD do úspešných priemyselných technológií a elektrárenských podnikov po celom svete. Jednotlivé investície boli v rozpätí 1 až 20 miliónov USD.

Súčasné investície

Predošlé investície

Viac o ATV

Select region / language