Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

Lösningar för solenergi

ABB:s första koldioxidneutrala framtidsfabrik håller vad den lovar

På god väg att uppfylla målet att spara 630 ton koldioxid per år

Från sol till vägguttag: ingen erbjuder fler lösningar för solenergi

I Sverige installerades det nästan 10 200 (5 3001) nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Totala antalet anläggningar uppgår till nästan 25 500 (15 300) vilket är en ökning med drygt 67 (52) procent jämfört med 2017. Den totala installerade effekten uppgår till 411 (231) MW vilket är 78 (65) procent högre än förra årets 231 (140) MW. Det visar statistik presenterad på Energimyndigheten.


ABB erbjuder industrins mest omfattande utbud av produkter, system, lösningar och tjänster för att optimera prestanda, driftsäkerhet och avkastning på investeringarna i alla typer av installationer för solenergi – från hustak på bostäder till industritillämpningar och solparker.

Vi har arbetat framgångsrikt med solenergi sedan 1990-talet och har global närvaro och expertis inom allt från solenergisystem till nätanslutning och integration med smarta elnät och mikronät. Det har gjort oss på ABB till den expertpartner du behöver.

1 Siffror inom parantes avser 2017

Aktuellt

Vårt erbjudande

Vi tar solenergi till nästa nivå

Att ladda ned

Relaterade erbjudanden