Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Relä- och kontrollprodukter för generering, region- och stamnät

ABB:s världsledande skydds- och kontrollösningar säkerställer en tillförlitlig kraftöverföring och distribution. För att lösningarna ska kunna fungera väl, både tillsammans med varandra och på lång sikt, har våra produkter konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850.

Detta i kombination med vår långa erfarenhet på området och heltäckande tjänster och support gör oss till en pionjär och ledande inom stationsautomation och skydd.

ABB:s sortiment av relä- och kontrollprodukter erbjuder verklig intelligens vid datainsamlingspunkten. IED:n (Intelligent Electronic Device, reläskyddsterminal) övervakar och skyddar anläggningsdelarna på egen hand eller tillsammans med RTU:er (Remote Terminal Units). Utan IED:n skulle elkraftsanläggningen förlora sina ögon och öron. 

Maskinvaran är bara så användbar som programvaran som hanterar den. ABB:s sortiment av programvaruverktyg erbjuder stor användarvänlighet och användarbarhet som gör driftsättningen, driften och underhållet av skyddssystemen så enkel och säker som möjligt. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Mer information

Relaterade erbjudanden