Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB svarar för funktion och säkerhet i Finlands längsta vägtunnel

Ett av Finlands största pågående infrastrukturprojekt, Strandtunnelprojektet i Tammerfors, kommer att få stor betydelse för citykärnans utveckling.

Det innebär en omledning av de stora trafikmängderna som eliminerar flaskhalsar och ökar trafikflödet och säkerheten. ABB:s produkter har en viktig uppgift att garantera tunnelns säkerhet och tillgänglighet med avbrottsfri kraft till ventilation, belysning och trafiksignalsystem.

Strandtunnelprojektet påbörjades 2013 och ska vara genomfört 2017. Projektet innebär en ny sträckning för drygt fyra kilometer av riksväg 12 och etablering av det nya bostadsområdet Ranta-Tampella. Ranta-Tampella kommer att bli ett förstklassigt bostadsområde för ca 3 600 personer med sjönära läge och fri utsikt över sjön Näsijärvi. Riksvägen passerar under stadskärnan genom en ny tunnel, som med sina 2,3 km blir Finlands längsta tunnel.

Tammerfors ligger på ett smalt näs mellan två sjöar och är den mest folkrika inlandsstaden i Norden. I och med omdragningen av riksvägen vinner staden inte bara utrymme där vägen gick tidigare, utan den växer också genom att sprängstenen från tunnelbygget används för att fylla ut vattenområdet. Totalt växer centrala Tammerfors med 4,5 ha, och i det ingår också en ny park i Ranta-Tampellaområdet. 

Det innebär många utmaningar att bygga och underhålla tunnlarna och deras elnät. En av de viktigaste är att inga strömavbrott kan tolereras – ventilation, belysning och trafiksignaler måste alltid fungera för en säker tunnelmiljö.

För att säkerställa avbrottsfri kraftmatning och samtidigt optimera det tillgängliga utrymmet i tunneln har ABB installerat ett modulärt UniSec-ställverk, som enkelt kan skalas upp för framtida utbyggnad, samt det mycket kompakta ställverket SafePlus.

ABB:s reläskydd i 615-serien inom produktfamiljen Relion® har installerats för att skydda, styra, mäta och övervaka elnätet i hela tunneln. Reläerna och det lokala styrsystemet MicroSCADA Pro har till uppgift att ge en stabil och avbrottsfri kraftmatning i tunneln. Reläskydd lokaliserar snabbt eventuella fel och avskiljer berörda delar i anläggningen från elnätet. Reläskydden skickar samtidigt information om typen av fel till det centrala fjärrkontrollsystemet. Om det uppstår ett totalt strömavbrott ger reläerna ett startkommando som aktiverar reservkraftsystemet. Återställningen av kraftdistributionen i tunneln sker sedan automatiskt i MicroSCADA Pro-systemet.

För att säkerställa kraftsystemets driftsäkerhet och prestanda har ABB valt en lösning med horisontell GOOSE-baserad kommunikationsteknik. GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) utgör en del av standarden IEC 61850 för automation av kraftsystem.

Vill du ha produktinformation eller service?

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss