Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Moduler i RTU500-serien

Flexibla utbyggnadsmoduler för RTU500-serien 

Modulerna i RTU500-serien kan användas tillsammans med alla produktlinjer för att ge extra och utökad funktionalitet. Modulerna tillhandahåller specialfunktioner för att göra RTU:n för en viss applikation komplett.

Multimetrar
RTU-multimeterenheter möjliggör direktmätning av spänning, ström och effekt. Konfigurationen av enheterna är helt integrerad i den lättanvända RTUtil500 och DIN-skeneinstallationshjälpen. Multimetrar ger detaljerad övervakning av nätverket. För fellokalisering har multimetrarna felströmsdetektering med information om riktning. Den ökade informationsmängden och tillförlitligheten hos informationen om nätverket skyddar dessutom dina investeringar och skapar förutsättningar för att kunna göra nya, exakta investeringar vid behov.

Kommunikation
Flexibel kommunikation är en förutsättning för moderna RTU-system. För att garantera felfri och heltäckande kommunikation med ett antal olika enheter erbjuder RTU500-serien Ethernet-moduler och seriell kommunikation.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss