Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RTU520

Intuitiv insikt i ditt distributionssystem

Distributionsautomation för elnät. Upprätta gränssnitt till SCADA för en fullständig förståelse för status på ditt elnät på distributionsnivå med RTU520. Enkel integration av förnybar energi i ditt befintliga nätverk. Låg energiförbrukning sparar kostnader för avbrottsfri strömförsörjning och gör din installation grönare. Mycket anpassningsbar design möjliggör anpassning av in- och utgångsmoduler baserat på dina applikationskrav.

Fördelarna för dig

 • Små dimensioner gör att RTU520 passar i mindre kontrollskåp
 • Intuitivt handhavande ger snabbt genomförda projekt
 • Användarvänlig design gör att dina anställda kan arbeta snabbt och effektivt med produkterna
 • Säker kommunikation i publika nätverk sparar tid och pengar och uppfyller den högsta standarden för nätsäkerhet
 • Förändringsbar produktlösning anpassar sig snabbt och enkelt till förändrade kravVill du ha produktinformation eller service?

Exempel på tillämpning
Tillämpningsområde
Applikationer
Referenser

När ditt distributionsnät utvecklas mot ett alltmer intelligent nätverk, kommer du att behöva fler och fler självständiga övervaknings- och kontrollinstrument för att hantera alla olika uppgifter. Med RTU520 kommer du att kunna hålla kostnaderna nere samtidigt som dina kunder får en stabil lösning.

 • RTU520 övertar övervakning och kontroll av stolpfrånskiljare. Fördelen för dig är att du sparar kostnader för underhållspersonal och att du kommer att minska den genomsnittliga stilleståndstiden för varje kund (SAIDI).

 

 • Den senaste utvecklingen tillför distribuerade energiresurser till distributionsnätet. De måste styras för att skydda primär utrustning och för att säkerställa elkvaliteten. Med RTU520 kan du övervaka och styra distribuerade energiresurser. Detta gör att du kan fokusera på kritiska uppgifter för nätdriften, medan RTU styr lokalt.

 

 • I automationen av sekundära understationer och RMU-ställverk, övervakar och styr RTU520 din transformator och hanterar laster på ett intelligent sätt.

RTU520 Application Example
 • Eldistributionsnät
  • Övervakning och styrning av stolpfrånskiljare
  • Automation av kondensatorbankar
  • Hantering av laststyrningsprogram (Demand Response Management)
  • Automation av distribuerade energiresurser
  • Energilagring
  • Automation av sekundära understationer och RMU-ställverk
  • Automation och styrning av transformatorer

   

 • Olje- och gasapplikationer
  • Automation av borrhål
  • Övervakning av pipelines

   

 • Övervakning och styrning av pumpstationer
  • Vattendistributionsnät
  • Övervakning och styrning av vattenmagasin
  • Övervakning och styrning av pumpstationer 
 
Tillämpning RTU520 RTU540   RTU560
RMU-ställverk    
Stolpmonterade RTU:er    
Kondensatorbatterier    
Efterfrågerespons (demand response)    
Feldetektering, isolering och återuppbyggnad    
Spänningsövervakning    
Decentraliserad energiproduktion    
Stationsautomation    
Nätverksnod (Gateway)    
Automation av borrplattformar
Övervakning av rörledningar  
Övervakning och styrning av pumpstationer  
Övervakning och styrning av lyftstationer för avloppsvatten  
Övervakning och styrning av vattenreservoarer    

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden