Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Brytarskydd

ABB:s sortiment av reläer för brytarskydd är allt från kompakta till heltäckande och erbjuder skydd i flexibla utföranden som lämpar sig för alla applikationer

Skyddet omfattar förutom generatorer och motorer även ledningar, transformatorer och kondensatorbatterier, för att nämna några. Överströmsskydd och jordfelsskydd kan fås vid behov, och brytarskyddet kan monteras i 19-tumsrack eller monterade på en DIN-skena.

Brytarskyddet REQ650 är en fristående lösning för applikationer där integrering av brytarfelskyddet eller brytarens automatiska återinkopplingsfunktion i skydds-IED:n (Intelligent Electronic Device) i huvudskyddet inte är lämpligt eller önskvärt. IED:n har även funktioner som lokalt reservskydd, synkronisering, synkroniseringskontroll och spänningskontroll för att möjliggöra välstrukturerat och tillförlitligt skydd för diverse applikationer. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden