Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

REQ650 - brytarskydd

Längre livslängd och kostnadseffektivitet för dina installationer

REQ650 ger dig ett idealiskt reservskydd. Brytarfelskyddet möjliggör snabb reservutlösning av de omgivande brytarna och återutlösning av den egna brytaren. Detta är en viktig funktion i stationer som kräver ett lokalt reservskydd. Brytarskyddet REQ650 är även det perfekta valet för renoveringsprojekt där gamla reläskydd måste bytas ut.

REQ650 – enkel att använda, användningsklara lösningar
REQ650 erbjuder optimala färdiga applikationslösningar för skydd och kontroll av objekt anslutna till effektbrytare. De typtestade varianterna levereras utrustade och konfigurerade med komplett skyddsfunktionalitet och med standardparametrar för enkel produkthantering – från beställning, konstruktion och driftsättning till tillförlitlig drift.

IED:erna i 650-serien introducerar en rad innovationer, som markant färre parameterinställningar och utökade HMI-funktioner med 15 dynamiska lysdioder med trefärgsindikering per sida, på upp till tre sidor, samt konfigurerbara tryckknappsgenvägar för olika slags åtgärder.

På IED:erna i 650-serien ställs de flesta av de grundläggande parametrarna in före leverans från fabriken. Man behöver bara ställa in de parametrar som är specifika för applikationen. Parametrarna för det skyddade objektet ställs in som primära värden, vilket markant minskar behovet av att räkna ut nya ström- och spänningsvärden. Detta gör att IED:erna snabbt kan tas i drift. Applikationsmanualen innehåller exempel på inställningar och fungerar därmed som ett stöd för skyddsingenjören.

Relion®–Ett fullständigt skydd
Brytarskyddet REQ650 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Ladda ned dokument för REQ650

Relaterade erbjudanden