Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

REL670 – distansskydd för transmissionslinjer

För maximal tillförlitlighet hos ditt kraftsystem

REL670 – optimerad för transmissionsapplikationer
REL670 IED:erna erbjuder mångsidig skydds-, övervaknings- och styrningsfunktionalitet med maximal flexibilitet och prestanda optimerad för transmissionsluftledningar och -kablar. Den kraftfulla IED:n tillhandahåller distansskydd för dubbelkrets, parallellmanövrerade och seriekompenserade linjer. Tillsammans med den flexibla och utbyggbara hårdvaran gör detta att IED:n uppfyller dina specifika krav. Följden är att du kan dra nytta av applikationer med flera algoritmer och omfattande fackstyrningsfunktionalitet, inklusive synkronisering, synkroniseringskontroll, dödlinjedetektering och automatisk återinkoppling.

REL670 IED:erna kan dessutom skydda och styra flera objekt, exempelvis en kombination av en linje och en transformator med en enda IED.

REL670 tillhandahåller skydd för kraftledningar med hög känslighet och låga krav på kommunikation med fjärränden. Mätningar och inställning av alla sex zoner med sex inställningsgrupper görs helt oberoende, vilket säkerställer hög tillförlitlighet för alla typer av linjer. Distans- och jordfelsskyddsfunktionerna kan kommunicera med fjärränden oavsett kommunikationsschema. IED:n erbjuder den fullständiga styrnings- och förreglingsfunktionalitet som krävs för apparaterna i en station.

REL670 tillhandahåller såväl skräddarsydda som förkonfigurerade lösningar. De förkonfigurerade IED:erna är utrustade med komplett funktionalitet anpassad för fyra olika konfigurationsalternativ.

Relion®

Distansskydd REL670/650/650 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt, har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Ladda ned dokument för REL670

Relaterade erbjudanden