Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

REC650 – fackstyrning

REC650 är det naturliga valet för optimerad styrning och tillförlitlig drift av ditt ställverk i sub-transmissionsapplikationer.

REC650 erbjuder en optimal färdig lösning för styrning av apparater i enkelbrytarapplikationer i arrangemang med enkel och dubbel samlingsskena. De typtestade varianterna är utrustade och konfigurerade med komplett funktionalitet och med standardparametrar för enkel produkthantering – från beställning, konstruktion och driftsättning till tillförlitlig drift.

IED:erna i 650-serien har en rad innovationer, som markant färre parameterinställningar och utökade HMI-funktioner med 15 dynamiska lysdioder med trefärgsindikering per sida, på upp till tre sidor, samt konfigurerbara tryckknappsgenvägar för olika slags åtgärder.

På IED:erna i 650-serien ställs de flesta av de grundläggande parametrarna in före leverans från fabriken. Man behöver bara ställa in de parametrar som är specifika för applikationen. Det gör att du snabbt kan ta din IED i drift. Applikationsmanualen innehåller exempel på inställningar och fungerar därmed som ett stöd för dina skyddsingenjörer.

Relion®–Ett fullständigt skydd
REC650 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Ladda ned dokument för REC650

Relaterade erbjudanden