Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fasvektormätning

PMU (Phasor Measurement Unit) är en viktig komponent i WAM-system (Wide Area Monitoring System) med kapacitet att mäta spänning och fasvektorn vid varje del i kraftsystemet, och ström och fasvektorn vid varje förgrening (linjer, transformatorer och andra seriella element) simultant och kontinuerligt. Med hjälp av PMU:er kan WAMS producera synkroniserade fasvektorer, eller konstanttidssynkroniserade fasvektorvärden, för att göra bilden av elnätets tillstånd fullständig. 

Data i respektive PMU är tidsynkroniserad via GPS-mottagare – ned till en noggrannhet på en mikrosekund – och aggregeras i PDC:n (Phasor Data Concentrator) flera gånger i sekunden. De uppmätta fasvektorerna tillhandahåller samtidiga ögonblicksbilder av förhållandena vid de övervakade noderna. Genom att jämföra dessa ögonblicksbilder kan man följa det stationära tillståndet och den dynamiska statusen för kritiska noder över transmissions- och subtransmissionsnät. 

RES670 är en PMU som tillhandahåller AC-spänningar och -strömmar i kraftsystem som synkroniserade fasvektorer, vilket i sig ger reella och imaginära delar eller storlek och fasvinkel. I kommunikationskapaciteten hos RES670 ingår IEEE C37.118 för WAMS-lösningar och IEC för enkel integrering i stationens befintliga automationssystem. Utöver funktionen som möjliggör fasvektordatamätningar integrerar RES670 även ett flertal skydds- och kontrollfunktioner från IED:erna i Relion® 670-serien.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer information

Relaterade erbjudanden