Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RES670 - fasvektormätenhet

För effektiv övervakning, skydd och kontroll i realtid av kraftsystem över ett brett område.

RES670 tillhandahåller kraftsystemets  spänningar och strömmar som fasvektorer – upp till 32 analoga fasvektorer i två olika dataströmmar med möjlighet att skicka enfas fasvektorer eller plus-, minus-, nollföljdvärden eller allihop. Referens för fasvinkeln är GPS-systemet - Global Positioning System eller IRIG-B.

Den höga mätnoggrannheten för spänningar och strömmar eliminerar behovet av externa mätare. Detta gör RES670 till det perfekta valet i alla typer av PMU-baserade (Phasor Measurement Unit) applikationer.

RES670 är helt kompatibel med standarden för synkroniserad fasvektormätning för kraftsystem, IEEE C37.118-2011 inklusive ändringen IEEE C37.118.1-2014. Kommunikationskapaciteten hos RES670 inklusive IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2 and DNP3.0 gör att RES670 enkelt kan integreras i ett automationssystem. Utöver funktionen som möjliggör fasvektordatamätningar integrerar RES670 även ett flertal skydds- och kontrollfunktioner från IED:erna i Relion 670-serien.

RES670 erbjuder även flexibilitet för de utmaningar som morgondagens applikationer för smarta nät utgör.

RES670 IED:erna tillhandahåller skräddarsydda eller förkonfigurerade mätningslösningar som kan tillämpas för alla typer av elkraftsanläggningar/stationer och stationskonfigurationer. Den skräddarsydda RES670 gör att du kan välja funktionalitet helt baserat på dina behov. De förkonfigurerade RES670-varianterna underlättar hantering eftersom grundfunktionaliteten ingår och har konfigurerats från fabrik.


Relion®

Den fasvektormätande IED:n RED670 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt, har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Ladda ned dokument för RES670

Relaterade erbjudanden