Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

REG650 - generatorskydd

En ny skyddsstandard för dina tillgångar

REG650 - ditt bästa val för små och medelstora generatorer
REG650 IED:erna är baserade på ABB:s långa erfarenhet och tar generatorskydd till en ny prestandanivå som säkerställer oöverträffad selektivitet och känslighet. REG650 tillhandahåller skydd och övervakning för generatorer, drivmotorer och stegtransformatorer i vattenkraftverk, pumplagrings-, gas-, diesel-, kombinerade kraftvärmestationer samt kraftstationer baserade på förnybar energi. Med sin utmärkta prestanda, höga flexibilitet och skalbarhet tillgodoser de stränga krav i såväl nya som renoverade installationer – över hela världen.

Generatorskyddssystem med REG650 uppfyller kraven på maximal tillförlitlighet och drifttid. Den interna/externa feldiskrimineraren bygger på negativ sekvens-kvantiteter, vilket möjliggör snabbt och selektivt manöverbeslut. De unika skyddsfunktionerna kan selektivt detektera och åtgärda alla typer av fel över 100 % av statorlindningen. Statorjordfelsskyddet inkluderar utvärdering av de viktigaste frekvenserna samt den tredje övertonsfrekvensen. Detekteringskriterierna kan användas för att skapa smarta, applikationsspecifika funktioner som förbättrar ditt skyddssystem. Detta möjliggör i sin tur att det går att uppfylla mycket specifika krav, exempelvis om driftförhållandena på anläggningen förändras.

REG650 erbjuder optimerade, färdiga lösningar med alla funktioner som krävs för skydd av små och medelstora generatorer. Med sina 20 analoga ingångar är REG650 en av de mest kompakta generatorskyddsprodukterna på marknaden. Utöver generatorskydd möjliggör detta till exempel integrering av överströmsskydd för magnetisering eller hjälptransformator. Det tredje övertonsfrekvensbaserade 100 % statorjordfelsskyddet använder sig av differentialprincipen, som ger hög känslighet och säkerhet. Detta säkerställer korrekt drift även vid låga belastningar.

De typtestade varianterna av REG650 levereras utrustade och konfigurerade med komplett funktionalitet och med standardparametrar för enkel produkthantering – från beställning, konstruktion och driftsättning till tillförlitlig drift. Beroende på vald variant ingår antingen generatordifferentialskydd av lågimpedanstyp eller differentialskydd för trelindningstransformatorer. Övriga generatorskyddsfunktioner ingår alltid.

IED:erna i 650-serien introducerar en rad innovationer, som markant färre parameterinställningar och utökade HMI-funktioner med 15 dynamiska lysdioder med trefärgsindikering per sida, på upp till tre sidor, samt konfigurerbara tryckknappsgenvägar för olika slags åtgärder. På IED:erna i 650-serien ställs de flesta av de grundläggande parametrarna in före leverans från fabriken. Man behöver bara ställa in de parametrar som är specifika för applikationen.

Mångsidiga kommunikationsmöjligheter
Med REG650 IED:erna kan du använda flera kommunikationsprotokoll parallellt för att kommunicera med anläggningens styrsystem, övervakningssystem eller ingenjörskontoret för reläskydd. IED:erna är konstruerade för IEC 61850 och implementerar alla aspekter av denna standard. På så sätt säkerställer de öppna, framtidssäkra och flexibla systemarkitekturer med toppmodern prestanda. Funktionerna ger även nya möjligheter till att använda signalerings- och utlösningsscheman i generatorskydd. De möjliggör dessutom överföring av binär och analog data till valfri abonnent.

Relion®–Ett fullständigt skydd
Transformatorskydden REG670/REG650 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Ladda ned dokument för REG650

Relaterade erbjudanden