Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

REG670 - generatorskydd

En ny skyddsstandard för dina värdefulla tillgångar


REG670 IED:n (Intelligent Electronic Device) skyddar och övervakar generatorer, drivmotorer och step-up-transformatorer i vattenkraftverk, pumplagrings-, gas-, kombikraft-, ång- och kraftvärmestationer. Med sin utmärkta prestanda, flexibilitet och skalbarhet uppfyller den höga krav i alla världens hörn för både nyinstallationer och renoveringar.

REG670 är baserad på ABB:s omfattande erfarenhet och tar generatorskydd till en ny prestandanivå. Upp till 24 analoga ingångar gör att huvud- och reservskydd kan integreras i en och samma IED. Alternativt kan extra objekt, som transformatorer, inkluderas i generatorskyddet. Detta möjliggör fullständig duplicering av funktioner i huvud- och reservskyddet. Funktionerna gör att antalet IED:er som behövs för att skydda hela kraftverksstationen kan reduceras, vilket samtidigt leder till ökad tillgänglighet. Detta förenklar i sin tur installationen och sänker livscykelkostnaderna för driftsättning, underhåll och reservdelar. I REG670:s funktioner ingår även intelligent felkriterium, vilket säkerställer oöverträffad selektivitet och känslighet.

Med hjälp av en avancerad och innovativ frekvensfiltreringsteknik kan REG670 även tillhandahålla integrerat sub-synkront resonansskydd för turbogeneratorer.   

Generatorskyddsschema med REG670 uppfyller kraven på maximal tillförlitlighet och drifttid. Generatordifferentialskyddet kännetecknas av extremt snabba detekteringsvillkor med en typisk funktionstid på 15 ms samtidigt som den höga säkerheten bibehålls. 

Bland de många tillgängliga funktionerna hos REG670 finns injektionsbaserad 100 % stator- och rotorjordfelsskydd liksom 100 % statorjordfelsskydd baserat på den tredje övertonsfrekvensen. Dessa lösningar möjliggör ett nytt sätt att optimera förhållandet mellan pris och prestanda hos skyddssystemet i förhållande till hur viktig generatorstationen är eller dess storlek. ABB:s innovativa implementering av injektionsprincipen möjliggör injicering via en spänningstransformator i nollpunkten eller till och med via en öppen delta transformator placerad vid generatorterminalerna. Eftersom inga ändringar behöver göras i primärkretsen eller i jordningsmotståndet går det snabbt och enkelt att utforma, installera och driftsätta skyddssystemet. Det tredje övertonsfrekvensbaserade 100 % statorjordfelsskyddet använder sig av differentialprincipen, som ger hög känslighet och säkerhet. Detta säkerställer korrekt drift även vid låga belastningar.

Relion®
Generatorskydd REG670/650 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt, har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen.  

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Ladda ned dokument för REG670

Relaterade produkter