Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Järnvägsapplikationer

ABB:s relä (IED) RER670 för järnvägsapplikationer används för att skydda, styra och övervaka transmissionslinjer och/eller transformatorer i ett tvåfassystem med 16,7, 50 och 60 Hz  för järnvägsförsörjning. Den klarar isolerat jordade, kompenserat jordade och direktjordade nät.

Linjeskyddet består av distansskyddsfunktioner som ger hög flexibilitet med fyrkants- eller mho-startkarakteristik.

Transformatorskyddet består av differentialskydd för tvåfas- till trefas- samt för tvåfas- till enfastransformatorer. Förutom differentialskydd finns det även en rad olika backupfunktioner.

Ett mycket snabbt transformatortankskydd hjälper till att undvika skador vid kortslutningar till transformatortanken

En mängd styrfunktioner kan också adderas antingen för att komplettera funktionerna i RER670 med avancerade styrfunktioner eller för att ge backupskydd (tillval) för ett kontroll-relä.

RER670 erbjuder kommunikation med stöd för IEC 60870-5-103 samt IEC 61850 Edition 2 till ett stationsautomationssystem eller, vid IEC 61850 Edition 2, även för horisontell kommunikation mellan reläer.

Dessutom erbjuder reläet omfattande funktionalitet som är redo att uppfylla dina specifika krav.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information