Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RED650 – linjedifferentialskydd

För maximal tillförlitlighet hos ditt kraftsystem

RED650 IED (Intelligent Electronic Device) är avsedd för skydd och övervakning av luftledningar och kablar. Dessutom kan denna IED hantera transformatormatare, generator och transformatorblock. Skyddet består av differential-och impedansskydd, med reservfunktion med överströmsskydd.

RED670 IED:erna levereras förkonfigurerade, typtestade och inställda med standardparametrar för snabb och effektiv driftsättning. Dessa IED:er är utrustade med komplett funktionalitet anpassad för brytararrangemang med enfas- eller trefasutlösning.  RED650 har fassegregerade strömdifferentialskydd med utmärkt känslighet för högresistiva fel och säkert fasval för upp till tre linjeterminaler. Krafttransformatorer med två eller tre lindningar kan inkluderas i den skyddade zonen.

Impedansskyddet stöder både quadrilateral- och mho-impedans-karakteristik, som väljs ut på zonbasis. Detta möjliggör samordning med befintliga distansskyddsscheman i alla kraftnät.

Impedansskyddet är ytterligare förstärkt med lastavgränsningsanpassning, vilket minskar risken för obefogade utlösningar på grund av höga lastströmmar. Detta är särskilt användbart i transmissionsnät där hög linjelast behöver tillåtas medan högresistiva fel måste upptäckas och tas bort. Den unika lastströmskompensationen i den första zonen förhindrar oönskad utlösning vid resistiva fel och hög effektöverföring på linjen.

Överströmsfunktioner tillhandahåller nödvändigt reservskydd. Brytarfelskydd medger snabb reservutlösning av de omgivande brytarna och återutlösning av den egna brytaren

IED:erna i 650-serien har en rad innovationer, som markant färre parameterinställningar och utökade HMI-funktioner med 15 dynamiska lysdioder med trefärgsindikering per sida, på upp till tre sidor, samt konfigurerbara tryckknappar med genvägar till olika slags åtgärder.

På IED:erna i 650-serien ställs de flesta av de grundläggande parametrarna in före leverans från fabriken. Man behöver bara ställa in de parametrar som är specifika för applikationen. Det gör att du snabbt kan ta din IED i drift. Applikationsmanualen innehåller exempel på inställningar och fungerar därmed som ett stöd för dina skyddsingenjörer.


Relion®–Ett fullständigt skydd

Linjedifferentialskydd RED650 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt, har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Ladda ned dokument för RED650

Relaterade erbjudanden