Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RED670 – differentialskydd för transmissionslinjer

För maximal tillförlitlighet hos ditt kraftsystem

RED670 IED:n är konstruerad för skydd, övervakning och styrning av luftledningar och kablar. Denna IED har dessutom kapacitet att hantera ledningar till transformatorer, generator- och transformatorblock. IED:n tillhandahåller omfattande funktionalitet med konfigurationsmöjligheter och utbyggbar hårdvara för att tillgodose dina specifika krav.


RED670 IED:erna levereras förkonfigurerade, typtestade och inställda med standardparametrar för snabb och effektiv driftsättning. Dessa IED:er är utrustade med komplett funktionalitet anpassad för enpolsbrytar- eller flerpolsbrytararrangemang med enfas- eller trefasutlösning. Vid behov kan de även enkelt anpassas för att tillgodose de specifika kraven hos ditt kraftsystem. Den stora applikationsflexibiliteten gör dessa IED:er till ett utmärkt val för såväl nya som renoverade installationer.

RED670 IED:erna är utrustade med fassegregerat strömdifferentialskydd med utmärkt känslighet för högresistiva fel och säkert fasval för upp till fem linjeterminaler. Krafttransformatorer med två eller tre lindningar kan inkluderas i den skyddade zonen.

Relion®
Linjedifferentialskydd RED670 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt, har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Ladda ned dokument för RED670

Relaterade erbjudanden