Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Relion 610-serien

Ej aktiva produkter


610-seriens IED:er erbjuder skydd och övervakning av framförallt elkraftsystem i industrianläggningar inom massa- och pappersindustrin, oljeindustrin, metallindustrin och andra elintensiva processindustrier. 610-serien består av:
  • IED:er för specialapplikationer som kablar och motorer.
  • Kompakta enheter som gör att 610-serien passar perfekt för gamla installationer och små utrymmen.
  • Snabbt och enkelt rutinunderhåll tack vare utformningen med borttagbar plug-in-enhet.
  • Integrerad störningsregistrering för registrering av momentanvärden,eller RMS-värden på uppmätta signaler

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Relaterade erbjudanden