Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Relion 650-serien

650-seriens IED:er erbjuder en optimal färdig lösning utrustad och konfigurerad med komplett funktionalitet för skydd för att möta behoven hos en rad olika applikationer för transmission och subtransmission. I 650-seriens IED:er ingår:

  • Kompletta och färdiga applikationslösningar
  • HMI med skärmtangentbord, konfigurerbara tryckknappar och trefärgs LED-indikering med textbaserade programmerbara LED larmbeskrivningar, vilket gör det lätt och snabbt att arbeta med IED:n
  • Minimerad parameterinställning, baserad på standardvärden och ABB:s nya globala basvärdeskoncept. Endast inställning av de parametrar som är specifika för applikationen, som till exempel linjedata, behöver göras
  • ”Centraliserad Account Management” (CAM), som möjliggör användarhantering, åtkomsträttigheter och certifikat i stationsautomationssystem på ett strukturerat och standardiserat sätt
  • “Flexible Product Naming” (FPN), som gör det möjligt att mappa de vanligaste logiska enhetsnamnen, logiska nodnamn och attribut till en kundorienterad och IED-leverantörsoberoende IEC 61850-modell

IED:erna i 650-serien har en rad innovationer, som markant färre parameterinställningar och utökade HMI-funktioner med 15 dynamiska lysdioder med trefärgsindikering per sida, på upp till tre sidor, samt konfigurerbara tryckknappar med genvägar till olika slags åtgärder.

På IED:erna i 650-serien ställs de flesta av de grundläggande parametrarna in före leverans från fabriken. Man behöver bara ställa in de parametrar som är specifika för applikationen. Det gör att du snabbt kan ta din IED i drift. Applikationsmanualen innehåller exempel på inställningar och fungerar därmed som ett stöd för dina skyddsingenjörer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Mer information

Relaterade erbjudanden