Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Relion 670-serien

670-seriens IED:er för skydd och kontroll erbjuder en mängd funktioner, hög flexibilitet och prestanda för att uppfylla de höga krav som ställs på applikationer inom skyddssystem för kraftgenerering, kraftöverföring och kraftdistribution.

 670-seriens IED:er:

 • Kan fås förkonfigurerade och kundanpassade. Vid behov kan IED:erna enkelt anpassas för att uppfylla specifika krav i elkraftsystemet.De skräddarsydda IED:erna ger fullständig flexibilitet vid utformningen av applikationen och kan anpassas helt efter användarens behov.
 • Kan hantera flera olika objekt med en enda IED och därmed möjliggöra många smarta lösningar baserade på funktionsintegrering för att öka till gängligheten och optimera förhållandet mellan pris och prestanda samtidigt som den höga tillförlitligheten i nätet bibehålls.
 • Är utrustade med funktioner som specifikt krävs i transmissionsapplikationer, exempelvis seriekompensering och enfas- och trefasutlösning, lindningskopplarstyrning för upp till åtta parallella transformatorer, utökad störningsregistrering samt binär och analog dataöverföring mellan IED:er.
 • Stöd för IEC 61850 ver.1 och ver. 2 i samma produkt utan ändring av hårdvara.
 • Stöd för processbussapplikationer med samplade värden via IEC 61850-9-2LE
 • Stöd för internetsäkerhet som uppfyller NERC CIP och IEC 62351-8.
 • Centraliserad åtkomsthantering gör det lätt att lägga till användare, behörigheter och certifikat i stationsautomationssystemet.
 • Möjliggör flexibel namngivning (FPN) tillsammans med PCM600 genom mappning av funktioner och objektnamn till en kundorienterad och IED-leverantörsoberoende IEC 61850-modell.
 • HMI med tangentbord på skärmen, funktionstryckknappar och LED-indikationer i tre färger med larmbeskrivningar gör det enkelt och snabbt att hantera IED.
 • Inställningar via IEC 61850 för linjesskydd och spänningsreglering. Detta gör det möjligt för IEC 61850-klienter att fjärrinsställa parametrar på ett standardiserat sätt.
 • Forcering av digitala in- och utgångar för effektiv och snabb testning och driftsättning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information

Relaterade erbjudanden