Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

SAM600 processbuss I/O-system. Möjliggör den digitala kontrollanläggningen

SAM600 integrerar konventionella instrumenttransformatorer i moderna IEC 61850-9-2 processbussbaserade kontrollanläggningar.

 
Den modulbaserade konstruktionen hos SAM600 möjliggör säker, effektiv och utbyggbar renovering av alla slags stationer. För att kunna maximera fördelarna med IEC 61850-processbussen är SAM600-modulerna placerade runt om i ställverket, nära de primära apparaterna.

Den digitala tekniken har redan revolutionerat kommunikationen i kraftnät, och nu tillämpas samma tekniker i stationen för att möjliggöra robusta, snabba meddelanden via Ethernet och fiberoptiska kanaler. 

De befintliga mätenheterna är emellertid inte byggda för denna digitala värld och att byta ut dem är både dyrt och onödigt när SAM600 istället kan skapa en bro mellan de olika världarna med digitala respektive analoga signaler.

SAM600 finns i tre varianter:

SAM600-CT

För mätning av ström

SAM600-VT

För mätning av spänning

SAM600-TS

För optimal tidsynkronisering

SAM600-IO [en]

For interfacing primary apparatus in the switchyard

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden