Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

REB650 - skydd för samlingsskenor

En IED för ett stort antal differentialskyddsapplikationer av högimpedanstyp

ABB introducerar en kompakt lösning för differentialskydd av högimpedanstyp. REB650 är främst avsedd för att skydda enkla  samlingsskenor med eller utan sektionerare i högimpedansbaserade applikationer. Den erbjuder även högimpedansdifferentialskydd för generatorer, autotransformatorer, shuntreaktorer och kondensatorbatterier. IED:ns I/O-kapacitet gör att du kan skydda upp till tre trefasiga högimpedansdifferentialskyddszoner med en enda IED.

REB670 säkerställer snabb felavhjälpning för alla typer av interna fas till fas- och fas till jordfel i direktjordade eller lågimpedansjordade kraftsystem. Den kan även hantera alla interna flerfasfel i isolerade eller högimpedansjordade kraftsystem.

IED:erna i 650-serien har en rad innovationer, som markant färre parameterinställningar och utökade HMI-funktioner med 15 dynamiska lysdioder med trefärgsindikering per sida, på upp till tre sidor, samt konfigurerbara tryckknappsgenvägar för olika slags åtgärder. På IED:erna i 650-serien ställs de flesta av de grundläggande parametrarna in före leverans från fabriken. Man behöver bara ställa in de parametrar som är specifika för applikationen. Det gör att du snabbt kan ta din IED i drift. Applikationsmanualen innehåller exempel på inställningar och fungerar därmed som ett stöd för dina skyddsingenjörer.

Relion® – Ett fullständigt skydd
De högimpedans differentialsamlingsskeneskyddande IED:erna REB650 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt, har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Ladda ned dokument för REB650

Relaterade erbjudanden