Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Transformatorskydd

ABB kan erbjuda en mängd olika enheter för skydd och kontroll av krafttransformatorer och reaktorer och som lämpar sig för alla slags miljöer. Reläerna (IED) erbjuder snabbt och selektivt skydd för step-up-transformatorer, två och tre lindningar samt specialtransformatorer för järnväg.

ABB:s transformatorskyddserie ingår i produktfamilj Relion, som integrerar kärnan i IEC61850-standarden och som visar ABB:s ledande teknik och applikationserfarenhet.

Reläerna RET670/650 erbjuder snabbt och selektivt skydd, övervakning och styrning för alla typer av transformatorer, som transformatorer med två och tre lindningar, step-up-transformatorer i kraftstationer och specialtransformatorer inom järnvägen.

RET670 erbjuder dessutom avancerat skydd för autotransformatorer, fasskiftande transformatorer och shuntreaktorer inklusive apparatstyrning. Med upp till sex stycken trefas strömingångar till differentialskyddet möjliggör den arrangemang med flera brytare på valfri sida av transformatorn. Den avancerade kommunikationskapaciteten hos RET670 och RET650 gör att du kan integrera dessa IED:er i din stations automationssystem eller använda som fristående flerfunktionsenheter. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer information

Relaterade erbjudanden