Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RET650 - transformatorskydd

För tillförlitligt skydd och kontroll av alla typer av krafttransformatorer och reaktorer.

RET650 erbjuder optimala färdiga lösningar för skydda av transformatorer med två och tre lindningar. De typtestade varianterna av RET650 levereras utrustade och konfigurerade med komplett funktionalitet och med standardparametrar för enkel produkthantering – från beställning, konstruktion och driftsättning till pålitlig drift.

IED:erna i 650-serien har en rad innovationer, som markant färre parameterinställningar och utökade HMI-funktioner med 15 dynamiska lysdioder med trefärgsindikering per sida, på upp till tre sidor, samt konfigurerbara tryckknappsgenvägar för olika slags åtgärder.

På IED:erna i 650-serien ställs de flesta av de grundläggande parametrarna in före leverans från fabriken. Man behöver bara ställa in de parametrar som är specifika för applikationen. Det gör att du snabbt kan ta din IED i drift. Applikationsmanualen innehåller exempel på inställningar och fungerar därmed som ett stöd för dina skyddsingenjörer.

Relion®–Ett fullständigt skydd
Transformatorskyddet RET650 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Ladda ned dokument för RET650

Relaterade erbjudanden