Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RET670 - transformatorskydd

För tillförlitligt skydd och kontroll av alla typer av krafttransformatorer och reaktorer.


RET670 – optimerad för transmissionsapplikationer

RET670 tillhandahåller skräddarsydda eller förkonfigurerade skyddslösningar för alla slags transformator- och shuntreaktorapplikationer. Den specialanpassade RET670 gör att du kan välja funktionalitet helt baserat på dina behov. De förkonfigurerade RET670-varianterna underlättar hantering eftersom grundfunktionaliteten ingår och har konfigurerats. Vid behov kan du lägga till tillvalsfunktioner för att enkelt öka funktionaliteten hos de förkonfigurerade RET670 IED:erna så att de uppfyller de specifika kraven hos din transformator eller shuntreaktor.

Den extremt snabba differentialskyddsfunktionen med automatisk matchning av CT-förhållande och vektorgruppkompensering gör RET670 till den perfekta lösningen för de flesta krävande applikationer. En RET670 kan dessutom byggas ut för att innehålla två differentialskyddsfunktioner för skydd av de flesta avancerade systemkonfigurationer. Detta transformatorskydd är konstruerat för korrekt drift över ett brett frekvensområde för att täcka in frekvensvariationer i kraftsystemet i samband med störningar samt vid generatorstart och avstängning. Den ställer mycket låga krav på huvudströmtransformatorerna och inga strömtransformatorer behöver placeras emellan.

RET670 har även ett flertal funktioner för lokal styrning och fjärrstyrning av apparater på alla sidor om transformatorn. Säker fack- och stationsövergripande förregling gör att du undviker farliga eller skadliga ställverksmanövrer och kan därmed garantera personskyddet.

Relion®
RET670/RET650 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt, har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Ladda ned dokument för RET670

Relaterade erbjudanden