Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Verktyg för stationsautomation

ABB:s verktyg för stationsautomation innefattar programvara som möjliggör enkel och intuitiv konfigurering, integrering, test och förvaltning av ditt IEC 61850-baserade automationssystem.

Elnäten blir mer komplexa och det har blivit svårare att utforma, implementera och underhålla kraftsystem. Det är vårt mål att stödja utvecklingen och utbyggnaden av system för stationsautomation på ett enkelt och intuitivt sätt. Vår lösning är en svit lättanvända programvaruverktyg som underlättar effektiviteten under systemets hela livscykel.

Kärnan i dessa produkter innehåller djup integration med standarden IEC 61850 - vilket gör att ingenjörer och integratörer kan definiera och konfigurera systemen på ett intuitivt och meningsfullt sätt. Återanvändning av tekniska data mellan verktygen är basen för att uppnå synergieffekter.

ABB:s UCA-certifierade SVC-center (se IEC 61850-standarden) garanterar att samtliga krav på kommunikation, integrering, funktionalitet och prestanda uppfylls.

Vårt erbjudande

Aktuellt

Relaterade erbjudanden